Reklama
Dabar yra: 03:06 val. 20/02/2020  
  KATEGORIJOS
Straipsniai » Statybos tema » „Miesto paslaugos“ gali jums padėti šildytis taupiai

Patalpų perkaitinimas – pinigų švaistymas

Centralizuoto šilumos tiekimo įrengimai, techniniai sprendimai, valdymas ir reguliavimas per paskutinius 30 metų Kaune dar daug kur liko nepakitę. Dažniausiai pastatų šildymo sistemos Kaune prie šilumos tinklų prijungtos pagal priklausomą schemą su elevatoriniu sumaišymu. Šildymo sistema turi palaikyti butuose +18°C laipsnių temperatūrą, kurioje žmogus jaučiasi komfortiškai. Bet kai šildymo sistemų prijungimas yra elevatorinis, reguliavimo ribos mažos.  Todėl dalis butų blogai šyla, o jų gyventojai reiškia pagristas pretenzijas. Tuo pat metu kitoje dalyje butų per karšta, ir gyventojai šilumos perteklių paleidžia tiesiogine prasme vėjais – pro langus. Dar viena užprogramuota centralizuoto šilumos tiekimo schemos su elevatoriniais šilumos punktais blogybė - užprogramuotas  patalpų perkaitinimas pavasarį ir rudenį. Taip yra todėl, kad norint pašildyti karštą vandenį iki 55 °C, minimali tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra negali būti žemesnė kaip 70°C. O po elevatoriaus į šildymo sistemą paduodamo vandens temperatūra siekia  net 50°C, tai gerokai per daug. Būtent tada vartotojai bando šilumos tiekimą reguliuoti patys, prisukdami sklendę šilumos punkte. Tačiau sklendė nėra reguliavimo įtaisas, ji numatyta darbui tik dviejose pozicijose – „atidaryta” ir „uždaryta”. Rankiniu būdu prisukant arba atsukant sklendę, neįmanoma operatyviai koreguoti sklendės padėties pagal į butų radiatorius tiekiamo vandens temperatūrą, kaip tai padarytų automatika. Be to, per daug prisukus sklendę galima sistemą taip „nureguliuoti”, kad dalis butų pradės šalti. Vienintelis teisingas tokių sistemų reguliavimo būdas pereinamuoju laikotarpiu yra rankinis šildymo sistemos reguliavimas,  atjunginėjant šildymą  tam tikrais laiko tarpais .

Neišmanėliškas reguliavimas naudos neduos

Kas atsitinka prisukus vieną ar kitą įvadinę šilumos punkto sklendę?  Šitaip mažinamas slėgių skirtumas šilumos punkto įvade, dėl to mažėja šildymo sistemoje cirkuliuojančio vandens kiekis. Tokio “reguliavimo” pasekmė:  pirmieji radiatoriai peršyla, galiniai - visai nešyla. Tada šilumos tiekėjas vėl nepagristai kaltinamas lyg ir imantis mokestį, nors kai kurios patalpos nešildomos. Bet iš tiesų mokestis skaičiuojamas prisilaikant visų norminių aktų ir pagal šilumos apskaitos prietaisų parodymus. Dar blogesnė padėtis - kai taip  reguliuojama per žiemos šalčius. Tada toks šilumos energijos vartotojų noras mažinti mokesčius už šilumą iš tiesų kartais būna realizuojamas sveikatos sąskaita – temperatūra butuose nukrinta iki tokios, kokioje tikrai nepatartų gyventi sveikatos apsaugos specialistai. Dažnai prastai šylančių patalpų savininkai savo šildymo problemas sprendžia visai neracionaliai ir kartais įsirengia brangiai kainuojantį autonominį šildymą. Kaip viena iš išeičių gali būti elevatoriaus (srovinio siurblio) tūtos diametro mažinimas, tuo pačiu mažinama  paduodamo po elevatoriaus į radiatorius vandens temperatūrą ir padidinamas cirkuliuojančio šildymo sistemoje vandens kiekis . Taip vienodai mažės patalpų vidaus temperatūra , radiatoriai šils vienodžiau.

Šildymo sistemos darbą pagerintų įrengtas šiuolaikinis automatinis reguliatorius su elektroniniu valdymo bloku, kuris automatiškai nuolat palaikytų reikiamą temperatūrą šildomuose namuose.. Tokios dalinės modernizacijos būtų šildymo sistemoms naudingos.

Šilumos punktų modernizacija

Kaune jau 1998 metais pradėtas grupinių boilerinių, iš kurių buvo tiekiamas karštas vanduo aplink esantiems daugiabučiams, rekonstravimas, įrengiant namų šilumos punktuose karšto vandens šilumokaičius. Siekiant užtikrinti kokybišką šildymą ir karšto vandens tiekimą buvo nuspręsta rekonstruoti ne tik karšto vandens, bet ir šildymo sistemos dalį. Dabar mieste įrengta daugiau kaip 1400 naujų visiškai automatizuotų šilumos punktų, kurių privalumai yra:

1. Galimybė kiekvienam namui reguliuoti šilumos suvartojimą;

2. Pagerėjus reguliavimui daug geriau paskirstoma šiluma,  todėl niekur nėra per šalta ar per karšta.

3. Pagerėjęs aptarnavimas leidžia lanksčiau bei ekonomiškiau vartoti šilumą visus metus

Šildymo ir karšto vandens sistemą reikia prižiūrėti

Jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų, šilumos tiekėjas dabar turi sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su kiekvienu šilumos vartotoju pastate, o jeigu vartotojas to pageidauja – ir sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Tačiau vartotojai, nepriklausomai nuo to, kaip įforminti sutartiniai santykiai, dėl šilumos tiekimo pastato viduje dažniausiai kreipiasi  į šilumos tiekėjo įmonę. Derėtų žinoti, kad pastarosios aptarnavimo riba, jei nesudaryta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis, baigiasi ties atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu. Pastato savininkas – šilumos ir karšto vandens vartotojas - atsako už jam nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą. Todėl privalu paskirti atsakingą už pastato šilumos ūkį  asmenį, kuris būtų atestuotas. Be šito negalima  leisti pradėti pastatui tiekti šilumą ar karštą vandenį . Už pastato šilumos ūkį atsakingus asmenis atestuoja Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinis padalinys.  

Civilinis kodeksas aiškiai nustato nuosavybės ribas: „Butų ir kitų patalpų savininkams bendrinės dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga”. Tą reikėtų prisiminti ir tada, kai prireikia remontuoti daugiabučių namų šildymo sistemas. Bet dažnas gyventojas kelia klausima, kodėl šių sistemų remontu negali pasirūpinti šilumos tiekėjas ar savivaldybė.

Be abejo, butų savininkai neturėtų patys tvarkyti namo, reguliuoti jo sistemų ar šalinti gedimų. Tokie darbai reikalauja specialių žinių ir kvalifikacijos ir tai turėtų atlikti specialistai. Tačiau namo šeimininkas privalo pasirūpinti, kad šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūrėtų ir reguliuotų kvalifikuotas prižiūrėtojas, turintis oficialiai išduotą leidimą tokiems darbams atlikti, kad priežiūros darbai būtų atliekami kokybiškai ir už gyventojams priimtiną kainą.

UAB „Miesto paslaugos“ užsiima energetikos objektų montavimu ir priežiūra, daugiabučių namų modernizacija, daugiabučių namų administravimu. Įmonė pajėgi padėti spręsti su daugiabučių namų šildymu susijusias problemas, kurių negali išspręsti patys gyventojai. „Miesto paslaugos“ taip pat atlieka pastato energetinio naudingumo sertifikavimo darbus. Toks sertifikavimas yra viena efektyviausių priemonių taupyti energiją daugiabučiame name: atliekama analizė, leidžianti tiksliai nustatyti, kokiomis priemonėmis galima taupyti energiją. Visi suprantame, kad energijos taupymas sykiu yra ir pinigų taupymas – „Miesto paslaugos“ padeda jums taupyti pinigus.     

UAB „Miesto paslaugos“
Raudondvario pl. 76-308, Kaunas
Tel. (8 37) 350 053
Faks. (8 37) 350 053
Klientų aptarnavimas: tel. 8 700 55 247
www.miestopaslaugos.lt

Teikiame šias paslaugas :
- energetikos objektų montavimas ir priežiūra;
- daugiabučių namų  administravimas ir modernizacija.

Šaltinis
www.jumsinfo.lt

PAIEŠKA
  REKLAMA
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 

El. paštas info@manreikia.lt © Manreikia.lt. Visos teisės saugomos. Sprendimas INFOFACE