Reklama
Dabar yra: 00:14 val. 22/11/2019  
  KATEGORIJOS
Švietimo įstaigos » Bendrojo lavinimo mokyklos » Panevėžio Rožyno pagrindinė mokykla

Panevėžio Rožyno pagrindinė mokykla
Adresas: Rožių g. 20, LT-37462, Panevėžys
Telefonas: 8 640 19080
Faksas:
Mobilusis tel.:
Vadovas: Aida Adiklienė
Tinklapis: www.9vm.panevezys.lm.lt
El. paštas: rastine@9vm.panevezys.lt
Imonės kodas: 190421719
Darbo laikas:
Papildoma informacija:
Buhalterija 8 640 19109
Direktorė 8 656 21484
 
 Mokyklos vizija – efektyviai dirbanti mokykla, kurioje mokiniai gali
visiškai atskleisti savo gebėjimus.

 Mokyklos misija. Mokykla ugdo brandžią asmenybę, kuri maksimaliai atskleidžia
individualius gebėjimus, prisitaiko prie socialinių aplinkos pokyčių.

 Tikslas – plėsti dvasines, intelektines ir fizines galias, ugdyti aktyvų,
kūrybingą, atsakingą pilietį, jo kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei
integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. Tobulinti ugdymo turinio ir ugdymo
proceso kokybę, paramos mokiniams teikimo sistemą.

 Uždaviniai:
 - Siekiant ugdymo kokybės, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi
patirtimi, efektyvinti pamokos organizavimą.
 - Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal savo galias, pasirinkti
tolimesnį kelią, planuoti karjerą.
 - Vykdyti edukacines programas, skirtas pilietiškumo ugdymui, psichotropinių
medžiagų vartojimo, nusikalstamumo prevencijai, savęs ir kitų pažinimui.
 - Plėtoti šeimos, mokyklos ir mikrorajono bendruomenės ryšius. 

 Formalusis ir neformalusis ugdymas mokykloje
 
 Mokykla vykdo formalųjį ugdymą pagal pradinio ugdymo programą,  pagrindinio
ugdymo programą ir vidurinio ugdymo programą. Mokykla vykdė neformalųjį
ugdymą 1-12 klasėse. 2009-2010 mokslo metais 5, 6, 7 klasėse įgyvendinta
pozityviosios prevencijos LIONS Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
„Paauglystės kryžkelės“. Tai 3 metų programa. Ji ugdo 5 esmines mokinių
emocines ir socialines kompetencijas: savimonę, socialinį sąmoningumą,
savitvardą, tarpusavio santykių įgūdžius, atsakomybės jausmą. Ši programa
realizuojama kaip neformaliojo švietimo užsiėmimas. Programos įgyvendinimą
koordinuoja specialistų komanda. Vykdoma „Neagresijos“ programa. Taip pat
įgyvendintos meninio, sportinio, techninio, gamtamokslinio neformaliojo
ugdymo programos. Pradinėse klasėse įgyvendinamos ankstyvosios prevencijos
programos „Zipio draugai“ ir „Veikime kartu“.

  ASOCIACIJA ROŽYNO BENDRUOMENĖ
   Gluosnių g. 22, Panevėžys LT-37458
   tel.: +370 654 40980,
   faks.: +370 (45) 581579
   el.paštas: info@rozynobendruomene.lt
   www.rozynobendruomene.lt

PAIEŠKA
  REKLAMA
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 

El. paštas info@manreikia.lt © Manreikia.lt. Visos teisės saugomos. Sprendimas INFOFACE